Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN037, 2726 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-03 Stoppdatum 2017-10-03
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1416
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: