Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-04 Stoppdatum 2017-09-04
Mängd (ton): 9,02 Kostnad totalt: 10720
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: