Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GRÖNTJÄRN, 207 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-08 Stoppdatum 2017-08-08
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2925
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: