Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Eningsgren, 1170 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-08 Stoppdatum 2017-08-08
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 5850
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: