Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR114, 2762 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-12 Stoppdatum 2017-04-12
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1652
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: