Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB026, 1746 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-26 Stoppdatum 2017-10-26
Mängd (ton): 12,96 Kostnad totalt: 22476
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: