Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOA004, 1750 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-24 Stoppdatum 2017-10-24
Mängd (ton): 5,09 Kostnad totalt: 8820
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: