Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGESJÖN, 640 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-02 Stoppdatum 2017-11-02
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4720
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: