Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOB001, 3058 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-29 Stoppdatum 2017-09-29
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 4290
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: