Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOSJÖN, 175 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-11 Stoppdatum 2017-08-11
Mängd (ton): 1,06 Kostnad totalt: 1532
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: