Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU314, 2649 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-12 Stoppdatum 2017-08-12
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1616
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: