Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN006, 2652 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-11 Stoppdatum 2017-08-11
Mängd (ton): 16,01 Kostnad totalt: 26346
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: