Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF037, 2148 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-18 Stoppdatum 2017-10-18
Mängd (ton): 8,86 Kostnad totalt: 14890
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: