Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF068, 2171 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-19 Stoppdatum 2017-10-19
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 4963
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: