Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OSBÄCKEN, 1700 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-28 Stoppdatum 2017-09-28
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2683
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: