Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STRANDSJÖN, 4107 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-31 Stoppdatum 2017-08-31
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 17734
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: