Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BRÅRUDSVATTNET, 839 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-20 Stoppdatum 2017-10-20
Mängd (ton): 5,81 Kostnad totalt: 9755
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: