Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERVATTEN, 692 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-04 Stoppdatum 2017-11-04
Mängd (ton): 6,33 Kostnad totalt: 8989
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: