Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVARTETJÄRN, 1390 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-04 Stoppdatum 2017-11-04
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4261
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: