Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 1400 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-01 Stoppdatum 2017-08-01
Mängd (ton): 10,16 Kostnad totalt: 16048
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: