Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-07-24 Stoppdatum 2017-07-24
Mängd (ton): 7,14 Kostnad totalt: 11544
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: