Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Valsjön, 653389 146524 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-22 Stoppdatum 2018-05-22
Mängd (ton): 16,79 Kostnad totalt: 15027
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: