Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärmen, 657712 143925 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-06-05 Stoppdatum 2018-06-05
Mängd (ton): 39,81 Kostnad totalt: 44537
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: