Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-28 Stoppdatum 2018-05-28
Mängd (ton): 20,39 Kostnad totalt: 22811
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: