Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gryssjön, 663416 146864 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-31 Stoppdatum 2018-05-31
Mängd (ton): 46,61 Kostnad totalt: 41716
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: