Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösimmen, 658500 143982 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-24 Stoppdatum 2018-05-24
Mängd (ton): 56,71 Kostnad totalt: 50756
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: