Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-25 Stoppdatum 2018-05-25
Mängd (ton): 19,48 Kostnad totalt: 17445
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: