Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ljusen, 656564 142899 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-18 Stoppdatum 2018-05-18
Mängd (ton): 0,73 Kostnad totalt: 1171
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: