Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 656707 141784 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-17 Stoppdatum 2018-05-17
Mängd (ton): 9,36 Kostnad totalt: 15021
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: