Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Abborrtjärn, 659291 143603 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-20 Stoppdatum 2018-05-20
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 3990
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: