Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Ormtjärn, 659756 143234 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-20 Stoppdatum 2018-05-20
Mängd (ton): 5,41 Kostnad totalt: 10903
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: