Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sjölundasjön, 653993 147229 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-15 Stoppdatum 2018-05-15
Mängd (ton): 4,88 Kostnad totalt: 7858
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: