Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Likalampi, 665182 142897 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-23 Stoppdatum 2018-05-23
Mängd (ton): 29,64 Kostnad totalt: 47781
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: