Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Velamstjärn, 665444 142859 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-23 Stoppdatum 2018-05-23
Mängd (ton): 6,24 Kostnad totalt: 10059
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: