Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lången3, 1860Lången3vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-15 Stoppdatum 2018-05-15
Mängd (ton): 3,54 Kostnad totalt: 5929
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: