Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lomgölen, 657025 143595 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-18 Stoppdatum 2018-05-18
Mängd (ton): 1,35 Kostnad totalt: 2176
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: