Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Blanksjön, 651010 142885 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-16 Stoppdatum 2018-05-16
Mängd (ton): 3,43 Kostnad totalt: 6912
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: