Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kviddtjärn, 658415 145037 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-17 Stoppdatum 2018-05-17
Mängd (ton): 0,73 Kostnad totalt: 1156
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: