Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401rund015vm , 2401rund015vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-07 Stoppdatum 2018-10-07
Mängd (ton): 2,09 Kostnad totalt: 4635
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: