Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT107015, 06VAT107015 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-04 Stoppdatum 2002-04-04
Mängd (ton): 2,85 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: