Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401torsb039vm , 2401torsb039vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-20 Stoppdatum 2018-09-20
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 6621
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: