Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401tvärå073vm , 2401tvärå073vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-06 Stoppdatum 2018-10-06
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 2207
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: