Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403gravab293vm , 2403gravab293vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-08 Stoppdatum 2018-10-08
Mängd (ton): 2,09 Kostnad totalt: 4562
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: