Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403stens043vm , 2403stens043vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-06 Stoppdatum 2018-10-06
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 6734
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: