Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2409tryss026vm , 2409tryss026vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-02 Stoppdatum 2018-10-02
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4629
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: