Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2425fjällå111vm , 2425fjällå111vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-05 Stoppdatum 2018-10-05
Mängd (ton): 2,09 Kostnad totalt: 5823
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: