Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2462oxbäck055vm , 2462oxbäck055vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-05 Stoppdatum 2018-10-05
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 7945
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: