Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2463mossav134vm , 2463mossav134vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-07 Stoppdatum 2018-10-07
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4737
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: