Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb025vm , 2480brännb025vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-25 Stoppdatum 2018-09-25
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 2231
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: