Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb038vm , 2480brännb038vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-25 Stoppdatum 2018-09-25
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 6693
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: